Organy: prowadzący i nadzorujący szkołę ‹‹ O Nas‹‹ strona glówna

Organy: prowadzący i nadzorujący szkołę

   Organem prowadzącym ZSS nr 103 jest Miasto Poznań, którego Decernentem jest zastępca Prezydenta pan Dariusz Jaworski (tel. 61 878 52 00).
Organ prowadzący działa przez Wydział Oświaty.
Dyrektorem Wydziału Oświaty jest pan Przemysław Foligowski (tel. 61 878 41 00).
Inspektorem prowadzącym ZSS nr 103 jest pani Ewa Harmaciej (tel. 61 878 43 67).

    Organem nadzorującym merytorycznie ZSS nr 103 jest Kuratorium Oświaty.
Wielkopolskim Kuratorem Oświaty jest pani Elżbieta Walkowiak (tel. 61 854 16 61).
Dyrektorem Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki jest pani Barbara Zatorska
(tel. 61 854 16 66).